مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جعفر
نام خانوادگی:ساعدی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

بنده در شهر بغداد متولد شدم. در سن 20 سالگی در حوزه نجف مشغول به تحصیل شدم. بعد از یک سال در زندان محکوم به زندان مؤبّد شدم بخاطر مبارزه با رژیم صدام که بعد از آن عفو شامل ما شد. ولی باز سلطه بعثی درصدد دستگری ما شد که من فرار کردم و به ایران هجرت کردم. به مدت یک سال مشغول خدمت سپاه شدم بعد از آن مشغول تحصیل حوزه در قم شدم. 8 ماه و 10 روز در جبهه حق علیه باطل مشغول بودم، و در طول این مدت مشغول تحصیل بودم تا بحث خارج که رسیدم در کار تحقیقاتی در نشر آثار امام شدم و بعد از یک سال ملحق به دائرةالمعارف شدم و تا حال مشغول نویسندگی مقالات دائرةالمعارف هستم. در دو سال اخیر همکاریم با مجمع التقریب شروع شد و به مقالات اصول مقارن سنی و شیعی مشغولم.