نقش عرف و سیره در استنباط احکام نزد شیعه
35 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1385 - شماره 45 (40 صفحه - از 249 تا 288)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرف یا سیره عقلا با تایید شارع حجت می گردد و در تبیین معانی متون دینی و تعیین مصادیق برای موضوعات آنها نقش مهمی دارد. از این رو سزاواراست فقیهان با رویکردی عرفی - نه عقلی - به کتاب و سنت مراجعه کنند و ازمباحث جانبی آن همچون تقسیمات، حدود حجیت، اتحاد و اختلاف عرف ها،رابطه میان حقیقت شرعی با معانی عرفی و لغوی، دوران میان عرف عام و عرف خاص، جمع عرفی در تعارض ادله، تاثیر عرف در تشریع احکام و مباحث دیگرکه نوشتار حاضر به تشریح آنها می پردازد - غفلت نورزند.